Chính sách bảo mật

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi thông qua Facebook, bạn đã chấp nhận các điều khoản dưới đây. Để nhận được dịch vụ tốt nhất, bạn nên xem xét các nội dung sau một cách kỹ lưỡng.

Thông tin thu thập

Thông tin cá nhân và liên hệ, chẳng hạn như tên, số điện thoại và địa chỉ email.
Bài viết, hình ảnh trên các fan page bạn quản lý hoặc trang cá nhân.

Sử dụng thông tin

Các thông tin này được sử dụng để đồng bộ nội dung giữa Facebook và trang web của bạn.
Cung cấp các dịch vụ đầy đủ tính năng và thực hiện những cải tiến cần thiết.
Giải quyết tranh chấp, thu lệ phí và khắc phục sự cố hệ thống.
Cung cấp dịch vụ khách hàng và các hoạt động kinh doanh khác.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu có những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi.