Hướng dẫn đăng sản phẩm kèm theo giá trên trang Facebook cá nhân

Nếu bạn đang bán hàng trên trang Facebook cá nhân (timeline), thay vì đăng một bài viết như bình thường, bạn có thể đăng bài viết dưới dạng sản phẩm kèm theo giá cả, hình ảnh, thông tin. Điều này sẽ giúp cho người xem dễ dàng tìm thấy sản phẩm mong muốn cũng như giúp bài viết của bạn dễ gây chú ý hơn.

Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn bạn từng bước để đăng sản phẩm trên trang cá nhân.

Xem tiếp “Hướng dẫn đăng sản phẩm kèm theo giá trên trang Facebook cá nhân”

Hướng dẫn thêm cửa hàng và sản phẩm vào fan page

Nếu bạn đang bán hàng trên fan page, Facebook có chức năng cho phép bạn thêm mục Cửa hàng và sản phẩm vào page của bạn. Điều này sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm và xem tất cả các sản phẩm mà bạn đang bán, thay vì đọc từng bài viết riêng.

Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn bạn từng bước để thêm Cửa hàng và sản phẩm.

Xem tiếp “Hướng dẫn thêm cửa hàng và sản phẩm vào fan page”